Reenact Maleník 2016

21.05.2015 15:31

V roku 2016 sa bude akcia konať v termíne 13. - 15. 05. 2016 na už tradičnom mieste na Maleníku. 

Podrobnejšie informácie budú včas oznámené a vyvesené na našom webe.